‘विराटने शतक ठोकले’ या वाक्यातील कर्त्याची विभक्ती ओळखा?

A. प्रथमा
B. तृतीया
C. चतुर्थी
D. गोष्टी

1 Answer on “‘विराटने शतक ठोकले’ या वाक्यातील कर्त्याची विभक्ती ओळखा?”

Leave a Comment