विधान परिषदेवर ……… सभासद शिक्षण मतदार संघातून निवडले जातात?

A. एक षष्ठांश
B. एक तृतीयांश
C. दोन तृतीयांश
D. एक बारांश

1 Answer on “विधान परिषदेवर ……… सभासद शिक्षण मतदार संघातून निवडले जातात?”

Leave a Comment