विद्युत धारा मोजण्यासाठी……. वापरतात?

A. ॲमीटर
B. व्होल्टमीटर
C. क्लोरोमीटर
D. यापैकी काही नाही

1 Answer on “विद्युत धारा मोजण्यासाठी……. वापरतात?”

Leave a Comment