विद्युत धारा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणास काय म्हटले जाते?

A. व्होल्टमीटर
B. ऍमीटर
C. जनरेटर
D. यापैकी नाही

1 Answer on “विद्युत धारा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उपकरणास काय म्हटले जाते?”

Leave a Comment