विदर्भात पहिले डायमंड कटिंग प्रशिक्षण केंद्र कोठे उभारले आहे?

A. नागपूर
B. चंद्रपूर
C. अमरावती
D. यवतमाळ

1 Answer on “विदर्भात पहिले डायमंड कटिंग प्रशिक्षण केंद्र कोठे उभारले आहे?”

Leave a Comment