विक्टोरिया अनाथालयाला चे संस्थापक….. आहेत?

A. राजा राममोहन रॉय
B. दयानंद सरस्वती
C. महात्मा ज्योतिबा फुले
D. शाहू महाराज

1 Answer on “विक्टोरिया अनाथालयाला चे संस्थापक….. आहेत?”

Leave a Comment