वायुदाबमापी, तापमापी यामध्ये आढळणारा धातू कोणता?

A. सुवर्ण
B. रजत
C. लोहा
D. पारा

1 Answer on “वायुदाबमापी, तापमापी यामध्ये आढळणारा धातू कोणता?”

Leave a Comment