वातावरणाच्या वरच्या भागात काही ठिकाणी आढळणारे अति-वेगववान वारे म्हणजे …….?

A. चक्रीवादळ (सायक्लोन)
B. प्रतिचक्रीबादळ (अँन्टीसायक्लोन)
C. जेट स्ट्रीम
D. त्सुनामी

1 Answer on “वातावरणाच्या वरच्या भागात काही ठिकाणी आढळणारे अति-वेगववान वारे म्हणजे …….?”

Leave a Comment