वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था कुठे आहे?

A. औरंगाबाद
B. नागपूर
C. पुसद
D. यवतमाळ

1 Answer on “वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था कुठे आहे?”

Leave a Comment