वनस्पती आपले अन्न कोणत्या घटकाच्या साह्याने तयार करतात?

A. मूळ
B. पाणी
C. हरितद्रव्य
D. यापैकी नाही

1 Answer on “वनस्पती आपले अन्न कोणत्या घटकाच्या साह्याने तयार करतात?”

Leave a Comment