वंदे मातरम’ हे मुखपत्र कोणी सुरू केले?

A. सचिंद्रनाथ संन्याल
B. राम मनोहर लोहिया
C. अरविंद घोष
D. यापैकी नाही

1 Answer on “वंदे मातरम’ हे मुखपत्र कोणी सुरू केले?”

Leave a Comment