‘वंदे मातरम’ हे गीत खालील पैकी कोणत्या साहित्यातील आहे?

. गीतांजली
B. आनंद मठ
C. उत्सर्ग
D. यापैकी कोणतेही नाही

1 Answer on “‘वंदे मातरम’ हे गीत खालील पैकी कोणत्या साहित्यातील आहे?”

Leave a Comment