लोह व ॲल्युमिनियम चे प्रमाण कोणत्या मृदेमध्ये जास्त आहे?

A. काळी मृदा
B. गाळाची मृदा
C. जांभी मृदा
D. पिवळसर मृदा

1 Answer on “लोह व ॲल्युमिनियम चे प्रमाण कोणत्या मृदेमध्ये जास्त आहे?”

Leave a Comment