लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे………

A. स्मशान
B. पाषाण
C. निशान
D. अज्ञान

1 Answer on “लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे………”

Leave a Comment