लोकसभेची सभासद संख्या —– इतकी आहे.

A. 587
B. 547
C. 537
D. 500

1 Answer on “लोकसभेची सभासद संख्या —– इतकी आहे.”

Leave a Comment