‘लोकआयुक्त’ हे पद महाराष्ट्र राज्यात कोणत्या वर्षी अस्तित्वात आले?

A. 1968
B. 1973
C. 1962
D. 1972

1 Answer on “‘लोकआयुक्त’ हे पद महाराष्ट्र राज्यात कोणत्या वर्षी अस्तित्वात आले?”

Leave a Comment