लावारसापासून बनलेल्या खडकांना काय म्हटले जाते?

A. अग्निज खडक
B. गाळाचे खडक
C. रूपांतरित खडक
D. यापैकी नाही

1 Answer on “लावारसापासून बनलेल्या खडकांना काय म्हटले जाते?”

Leave a Comment