लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते या वाक्यातील अलंकार ओळखा?

A. रूपक
B. सुपा
C. उत्प्रेक्षा
D. अपन्हुती

1 Answer on “लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते या वाक्यातील अलंकार ओळखा?”

Leave a Comment