लक्षद्वीप बेटे…… येथे आहेत?

A. हिंदी महासागर
B. अरबी समुद्रात
C. बंगालच्या उपसागरात
D. भूमध्य समुद्रात

1 Answer on “लक्षद्वीप बेटे…… येथे आहेत?”

Leave a Comment