लंडन हे शहर कोणत्या नदीच्या काठी आहे?

A. ॲमेझॉन
B. नाईल
C. थेम्स
D. हडसन

1 Answer on “लंडन हे शहर कोणत्या नदीच्या काठी आहे?”

Leave a Comment