रोग प्रतिबंधात्मक लसी शीतकपाटात किती तापमानात ठेवाव्यात?

A. +2 ते +8 सें. ग्रे.
B. 0 ते +2 सें. ग्रे.
C. -2 ते +8 सें. ग्रे.
D. यापैकी नाही

1 Answer on “रोग प्रतिबंधात्मक लसी शीतकपाटात किती तापमानात ठेवाव्यात?”

Leave a Comment