रितीवर्तमान काळ असलेले वाक्य पुढीलपैकी कोणते.

A. मी व्यायाम केला आहे
B. मी लेखन करीत असतो
C. मी लेखन करीत राहीन
4. मी पुस्तक वाचीत असे

1 Answer on “रितीवर्तमान काळ असलेले वाक्य पुढीलपैकी कोणते.”

Leave a Comment