राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?

A. डॉ. मनमोहन सिंग
B. प्रा. सुरेश तेंडुलकर
C. डॉ. विजय केळकर
D. यापैकी नाही

Who was the first Chairman of National Statistical Commission?

1 Answer on “राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?”

  1. प्रा. सुरेश तेंडुलकर
    भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ही 2006 मध्ये स्थापन झालेली स्वायत्त संस्था आहे. 2005 मध्ये, भारत सरकारने सी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक सल्लागार समितीच्या शिफारशीच्या आधारे त्याची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला

Leave a Comment