राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक…… आहे?

A. सनसेक्स
B. बँकेएक्स
C. रोलेक्स
D. निफ्टी

1 Answer on “राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक…… आहे?”

Leave a Comment