राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक …………. आहे?

A. सेन्सेक्स
B. बॅकेक्स
C. रोलेक्स
D. निफ्टी

1 Answer on “राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक …………. आहे?”

Leave a Comment