राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारतात कोणत्या वर्षी सुरू झाला?

A. 1965
B. 1980
C. 1992
D. 1999

1 Answer on “राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारतात कोणत्या वर्षी सुरू झाला?”

Leave a Comment