राष्ट्रपती 12 नामवंत व्यक्तींची नेमणूक कोणत्या सभागृहासाठी करतात?

A. राज्यसभा
B. ग्रामसभा
C. विधानसभा
D. लोकसभा

1 Answer on “राष्ट्रपती 12 नामवंत व्यक्तींची नेमणूक कोणत्या सभागृहासाठी करतात?”

Leave a Comment