राज्यातील सहकारी तत्त्वावर चालू झालेला पहिला साखर कारखाना कुठे चालू करण्यात आला?

A. पुणे सासवड
B. सोलापूर अकलूज
C. अहमदनगर लोणी प्रवरा
D. मुंबई

1 Answer on “राज्यातील सहकारी तत्त्वावर चालू झालेला पहिला साखर कारखाना कुठे चालू करण्यात आला?”

Leave a Comment