राज्यसभेच्या सदस्यांची मुदत किती वर्ष असते?

A. 5
B. 3
C. 4
D. 6

1 Answer on “राज्यसभेच्या सदस्यांची मुदत किती वर्ष असते?”

Leave a Comment