राज्यसभेची एकूण सभासद संख्या —– इतकी आहे.

A. 500
B. 238
C. 250
D. 547

1 Answer on “राज्यसभेची एकूण सभासद संख्या —– इतकी आहे.”

Leave a Comment