राज्यपालाचे पद रिकामे झाल्यास कोण तात्पुरते पदभार सांभाळतो?

A. विधानसभा अध्यक्ष
B. उपसभापती
C. मुख्य न्यायाधीश
D. उपराज्यपाल

1 Answer on “राज्यपालाचे पद रिकामे झाल्यास कोण तात्पुरते पदभार सांभाळतो?”

Leave a Comment