राजे रघोजी भोसले यांचे राजधानीचे ठिकाण कोणते ?

A.नागपूर
B. मुंबई
C. दिल्ली
D. पुणे

1 Answer on “राजे रघोजी भोसले यांचे राजधानीचे ठिकाण कोणते ?”

Leave a Comment