राजस्थान मध्ये कोणत्या शहरात राजस्थान आंतरराष्ट्रीय लोककला महोत्सव साजरा केला जातो?

A. जोधपुर
B. जयपुर
C. बिकानेर
D. उदयपूर

1 Answer on “राजस्थान मध्ये कोणत्या शहरात राजस्थान आंतरराष्ट्रीय लोककला महोत्सव साजरा केला जातो?”

Leave a Comment