रडार यंत्रणेत खालीलपैकी कोणत्या लहरींचा वापर केला जातो?

A. विद्युत
B. अल्ट्रासोनिक
C. रेडिओ
D. ध्वनि

1 Answer on “रडार यंत्रणेत खालीलपैकी कोणत्या लहरींचा वापर केला जातो?”

Leave a Comment