‘रक्ताचे पाणी करणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?

A. रक्तामध्ये पाणी मिळवणे
B. रक्त पाण्यात टाकणे
C. खूप कष्ट करणे
D. रक्त आणि पाणी एकमेकांत मिसळणे

1 Answer on “‘रक्ताचे पाणी करणे’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय?”

Leave a Comment