………… या संकरित मेंढीची लोकर उच्च प्रतीची मानली जाते?

A. पुंगल
B. चोकला
C. मालपुरी
D. मारवाडी

1 Answer on “………… या संकरित मेंढीची लोकर उच्च प्रतीची मानली जाते?”

Leave a Comment