…….. यांनी लॉर्ड कर्जन यांची तुलना औरंगजेबाशी केली?

A. महात्मा गांधी
B. लोकमान्य टिळक
C. गोपाळ कृष्ण गोखले
D. महात्मा फुले

1 thought on “…….. यांनी लॉर्ड कर्जन यांची तुलना औरंगजेबाशी केली?”

Leave a Comment