“यशोवर्धन नेहमीच लवकर येत असतो” या वाक्यातील काळ ओळखा?

A. साधा वर्तमान काळ
B. अपूर्ण वर्तमानकाळ
C. पूर्ण वर्तमानकाळ
D. रीती वर्तमानकाळ

1 Answer on ““यशोवर्धन नेहमीच लवकर येत असतो” या वाक्यातील काळ ओळखा?”

Leave a Comment