यकृतात पेशींनी कोणता द्रव शोषून न घेतल्यास कावीळ हा रोग होतो?

A. Heparin
B. HCL
C. Tenin
D. Bilirubin

1 Answer on “यकृतात पेशींनी कोणता द्रव शोषून न घेतल्यास कावीळ हा रोग होतो?”

Leave a Comment