‘यंग बंगाल’ या चळवळीस खालीलपैकी कोणी अप्रत्यक्षपणे प्रेरणा दिली होती?

A. महात्मा गांधी
B. सर हेनरी व्हिलिअन
C. रवींद्रनाथ टागोर
D. हेन्री कॉटन

1 Answer on “‘यंग बंगाल’ या चळवळीस खालीलपैकी कोणी अप्रत्यक्षपणे प्रेरणा दिली होती?”

Leave a Comment