मुंबई पोलीस आयुक्तलयामध्ये एकूण किती पोलीस परिमंडळ आहेत?

A. 10
B. 12
C. 13
D. 14

1 Answer on “मुंबई पोलीस आयुक्तलयामध्ये एकूण किती पोलीस परिमंडळ आहेत?”

Leave a Comment