मुंबई-नाशिक हा रेल्वेमार्ग कोणत्या घाटातून जातो?

A. थळ घाट
B. बोर घाट
C. आंबोली घाट
D. कुंभार्ली घाट

1 Answer on “मुंबई-नाशिक हा रेल्वेमार्ग कोणत्या घाटातून जातो?”

Leave a Comment