मुंबईत कोणाच्या नेतृत्वाखाली नौदलाचे बंड झाले होते?

A. बी. सी. दत्त
B. एन. एन. रॉय
C. म. गो. रानडे
D. सेनापती बापट

1 Answer on “मुंबईत कोणाच्या नेतृत्वाखाली नौदलाचे बंड झाले होते?”

Leave a Comment