मुंबईच्या उत्तरेस कोणती खाडी आहे?

A. धरमतर
B. वसई
C. बाणकोट
D. रोह्याची खाडी

1 Answer on “मुंबईच्या उत्तरेस कोणती खाडी आहे?”

Leave a Comment