मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट ही पदवी…… यांना देऊन आचार्य अत्रे यांनी त्यांचा गौरव केला?

A. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर
B. आत्माराम पांडुरंग
C. जगन्नाथ शंकर शेठ
D. एम जी रानडे

1 Answer on “मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट ही पदवी…… यांना देऊन आचार्य अत्रे यांनी त्यांचा गौरव केला?”

Leave a Comment