मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीने महाराष्ट्रातील कोणते गाव दत्तक घेतले?

A. काठेवाडी
B. धारणी
C. गोपापुर
D. हरिसाल

1 Answer on “मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीने महाराष्ट्रातील कोणते गाव दत्तक घेतले?”

Leave a Comment