मानव जातीसाठी एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर’ ही घोषणा कोणी केली?

A. सहदरण अय्यप्पन
B. नारायण गुरु
C. हृदयनाथ कुंजरू
D. टी. एम. नायर

1 Answer on “मानव जातीसाठी एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर’ ही घोषणा कोणी केली?”

Leave a Comment