मानवी डोळ्याचा……. हा भाग मंद आणि चमकदार प्रकाशाला संवेदनशील आहे?

A. बाहुली
B. पारपटल
C. दंडू व शंकु
D. नेत्रभिंग

1 Answer on “मानवी डोळ्याचा……. हा भाग मंद आणि चमकदार प्रकाशाला संवेदनशील आहे?”

Leave a Comment