माता-पित्याची ओळख पटवण्यासाठी किंवा वारसा हक्क निश्चित करण्यासाठी कोणत्या तंत्राचा वापर करतात?

A. आर एन ए
B. एटीएम
C. ए डी पी जी
D. डी एन ए

1 Answer on “माता-पित्याची ओळख पटवण्यासाठी किंवा वारसा हक्क निश्चित करण्यासाठी कोणत्या तंत्राचा वापर करतात?”

Leave a Comment