माणसाने सर्वात प्रथम कोणत्या धातूचा वापर करणे सुरु केले होते?

A. लोह
B. तांबा
C. सोने
D. चांदी

1 Answer on “माणसाने सर्वात प्रथम कोणत्या धातूचा वापर करणे सुरु केले होते?”

Leave a Comment